Отговорност за съдържанието

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ
Рей Драгиев
Бундесале 28
10717 Берлин

Тел: +49 30 89 09 18 66
Моб: +49 151 155 255 03
Факс: +49 30 89 09 18 67
Имейл: info@ausbau-renovierungen.com
Уебсайт: ausbau-renovierungen.com

Отказ от отговорност

Отговорност за съдържанието
Като доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържанието на тези страници в съответствие с общото законодателство съгласно § 7 ал. 1 от германския Закон за електронните медии (TMG). Съгласно § 8 до § 10 от този закон, ние като доставчик на услуги, не сме задължени да контролираме предадена или съхранявана информация на трети страни или да изследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност.

Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента, в който ние научим за конкретно законово нарушение. Веднага след като разберем за подобни законови нарушения, ние веднага ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки
Нашите страници съдържат връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем отговорност за съдържанието на трети страни. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги отговаря за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения по времето, когато бяха свързани. В момента на създаването на връзката не е намерено незаконно съдържание.

Упражняването на постоянен контрол върху съдържанието на свързаните страници не е наложително когато няма конкретни доказателства за нарушение на закона. Веднага след като разберем за законови нарушения, ние ще премахнем такива връзки.

Авторско право
Съдържанието и публикациите на тези страници, създадени от оператора на уебсайта, са предмет на германското законодателство относно авторското право. Дублирането, обработката, разпространението и всякакъв вид използване извън обхвата на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянията и копията на този уебсайт са разрешени само за частна, нетърговска употреба.

Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По-специално съдържанието на трети страни е маркирано като такова. Ако въпреки това Вие научите за нарушаване на авторските права, ние желаем да ни уведомите за това. Ако узнаем за законови нарушения, веднага ще премахнем такова съдържание.