Декларация за защита на личните данни

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ
Рей Драгиев
Бундесале 28
10717 Берлин
Тел: +49 30 89 09 18 66
Моб: +49 151 155 255 03
Факс: +49 30 89 09 18 67

Управител: Рей Драгиев info@ausbau-renovierungen.com
Връзка към отговорност за съдържанието:  Отговорност за съдържанието

Обща информация

Изложената по-долу информация дава лесен преглед на това, което се случва с личните Ви данни, когато посещавате нашия уебсайт. Личните данни са всички данни, с които можете да се идентифицирате лично. Подробна информация по въпроса за защитата на данните можете да намерите в нашата декларация за защита на данните под този текст.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?
Обработката на данните на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт можете да намерите в рубриката „Отговорност за съдържанието“ на този уебсайт.

Как събираме Вашите данни?
От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги съобщавате. Тук например може да става дума за данни, които въвеждате във формуляр за контакт.
Други данни се записват автоматично от нашите ИТ системи при посещение на уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или час на преглед на страницата). Тези данни се събират автоматично, веднага щом влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме Вашите данни?
Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът няма грешки. Други данни могат да се използват за анализ на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на Вашите данни?
Вие по всяко време имате право да получавате безплатно информация за произхода, получателя и целта на Вашите съхранявани лични данни. Също така имате право да поискате корекция, блокиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в „Отговорност за съдържанието“, ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните. Също така имате право да подадете жалба до отговорния надзорен орган.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни
При посещение на нашия уебсайт, Вашето поведение при сърфиране може да бъде статистически оценено. Това се прави предимно с бисквитки и с така наречените програми за анализ, като анализът на Вашето поведение при сърфиране обикновено е анонимен; поведението при сърфиране не може да бъде проследено до Вас. Можете да възразите срещу този анализ или да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Подробна информация за това можете да намерите в следващата.

Декларация за защита на личните данни

Вие можете да възразите срещу този анализ. Ще Ви информираме какви възможностите за възражение са предвидени в декларацията за защита на данните.

Обща информация и задължителна информация

Защита на данни
Операторите на този уебсайт се отнасят много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да се идентифицирате лично. Тази декларация за защита на данните обяснява кои данни ние събираме и за какво ги използваме. Обяснява също как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни през интернет (например при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Не е възможно да се осигури пълна защита на данните срещу достъп на трети страни.

Указание относно отговорния орган
Отговорник за обработката на данни по смисъла на чл. 4, основание 78 от Общия регламент относно защитата на данните на този уебсайт, е:
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ
Рей Драгиев
Бундесале 28
10717 Берлин
Тел: +49 30 89-091866
Факс: +49 30 89-091867
Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други лица взема решения за целите и средствата за обработка на лични данни (например имена, имейл адреси и др.). Повече информация можете да намерите в „Отговорност за съдържанието“.

Отмяна на Вашето съгласие за обработка на данни
Много операции по обработката на данните са възможни само с Вашето изрично съгласие. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Достатъчно е да се изпрати неофициален имейл до нас. Законността на обработката на данните, извършена преди оттеглянето, остава незасегната от отмяната.

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган
В случай на нарушения на закона за защита на данните съответното лице има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган. Компетентният надзорен орган по въпросите на защитата на данните е държавният служител по защита на данните на федералната провинция, в която се намира нашата фирма. Списък с отговорниците по защита на данните и техните данни за контакт можете да намерите на следната връзка:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
 Надзорният орган, отговорен за нас, е берлинският комисар за защита на данните и свобода на информацията.

Право на преносимост на данните
Вие имате право да предадете данни, които обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, на себе си или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните на друго отговорно лице, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

Информация, блокиране, изтриване
В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация за Вашите съхранявани лични данни, техния произход и получател и целта на обработката и, ако е необходимо, право да коригирате, блокирате, изтриете или ограничите тези данни по всяко време. Също така имате право да възразите срещу обработката. Лицето за контакт за всички запитвания от засегнатите лица е отговорникът за обработката на данни (вж. по-горе).

SSL или TLS криптиране
От съображения за сигурност и за защита на предаваното поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате на нас като оператори на уебсайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от „http: //“ на „https: //“ и по символа за заключване в реда на Вашия браузър.
Ако е активирано SSL или TLS криптирането, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Бисквитки
Някои от интернет страниците използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките не увреждат компютъра Ви и не съдържат вируси. Бисквитките имат за цел да направят нашия уебсайт по-лесен за ползване, по-ефективен и по-безопасен. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и се записват от Вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те автоматично се изтриват след посещението Ви на сайта. Други бисквитки остават съхранени на Вашето устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение.

Вие можете да настроите браузъра си, така че да бъдете информирани за задаването на бисквитки и да разрешите поставянето на бисквитките само в отделни случаи. Можете също така да разрешите приемането на бисквитки за конкретни случаи или изобщо да ги изключите и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При деактивиране на бисквитките функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, от които се нуждаете (напр. функция на количката за пазаруване), се съхраняват съгласно член 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от съхраняването на бисквитки за технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на своите услуги.

Регистрационни файлове на сървъра (сървър лог файлове)
Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които Вашият браузър автоматично ни предава. Това са:
• Тип браузър и версия на браузъра
• Използваната операционна система
• Препращащ URL адрес
• Име на хост на компютъра за достъп
• Час на заявката към сървъра
• IP адрес
Тези данни няма да бъдат обединени с други източници на данни.

Обработката на данни се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните и служи на законния интерес от техническата оптимизация и оперативната сигурност на уебсайта.

Форма за контакт/имейл
Ако ни изпратите запитванe, използвайки формата за контакт или имейл, Вашите данни, включително данните за контакт, които сте предоставили, ще бъдат съхранявани от нас за целите на обработката на заявката и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни на трети страни без Вашето съгласие.

Обработката на данните, въведени във формуляра за контакт/имейл, се основава на съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните ) или, в случай на запитванe за услуги, на основание на чл. 6, ал. 1, буква б) от същия регламент. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Достатъчно е да изпратите неофициален имейл до нас. Законността на операциите по обработката на данни, извършени преди оттеглянето, остава незасегната от отмяната.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, да оттеглите съгласието си за съхранение или ако целта, за която се съхраняват данните вече не е актуална (напр. след като заявката Ви бъде обработена). Задължителните законови разпоредби — по-специално сроковете на запазване — остават незасегнати.

Обработка на данни (данни за клиенти и договори)
Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само дотолкова, доколкото те са необходими за установяването, оформяне на съдържанието или промяната на договорните отношения (налични данни). Това се прави въз основа на член 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните, който разрешава обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за използването на нашия уебсайт (потребителски данни) само доколкото това е необходимо, за да се даде възможност на потребителя да използва услугата или да плати дължимите суми.

Събраните данни за клиентите ще бъдат изтрити след завършване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията. Законовите срокове на запазване остават незасегнати.

Прехвърляне на данни при сключване на договор за услуги и цифрово съдържание
Прехвърляме лични данни на трети страни само ако това е необходимо в контекста на обработката на договори, като например на кредитната институция, упълномощена да обработва плащанията.

По-нататъшно предаване на данните не се извършва или само ако изрично сте дали съгласието си за предаването. Вашите данни няма да бъдат предадени на трети страни без Вашето изрично съгласие, например за рекламни цели.

Основата за обработка на данни е член 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Защита на данните при подаване на заявления и в процедура на кандидатстване
Лицето, отговорно за обработката, събира и обработва личните данни на кандидатите с цел обработка на процеса на кандидатстване. Обработката може да се извърши и по електронен път. Това се отнася особено до случаи, при които кандидатът изпраща съответните документи за кандидатстване по електронен път, например по имейл, на лицето, отговорно за обработката. Ако последното сключи трудов договор с кандидат, предадените данни ще се съхраняват с цел обработване на трудовото правоотношение в съответствие със законовите разпоредби. Ако лицето, отговорно за обработката, не сключи трудов договор с кандидата, документите за кандидатстване ще бъдат автоматично изтрити два месеца след уведомяването за решението за отказ, при условие че заличаването не противоречи на други законни интереси на лицето, отговорно за обработката. Друг законен интерес в този смисъл е, например, тежест на доказване в производства по Общия закон за равното третиране (AGG).

Плъгин и инструменти

Google уеб шрифтове (Google Web Fonts)
Тази страница използва така наречените уеб шрифтове, които се предоставят от Google, за еднакво отразяване на шрифтове. При извикване на страница браузърът зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да показва правилно текстове и шрифтове.

За тази цел браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървърите на Google. Това дава на Google информация, че нашият уебсайт е извикан чрез вашия IP адрес. Използването на Google Web Fonts се извършва в интерес на еднаквото и привлекателно представяне на нашите онлайн предложения. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

Ако браузърът Ви не поддържа уеб шрифтове, компютърът ще използва стандартен шрифт.

Допълнителна информация за Google Web Fonts може да бъде намерена на https://developers.google.com/fonts/faq и в декларацията за защита на личните данни на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Декларация за защита на данните за използването на WP статистика
Този уебсайт използва плъгин WP статистика WordPress Analyse Plugin. Доставчикът на този плъгин е https://wp-statistics.com. От данните се създават прости статистики в анонимизирана форма. За тази цел не се създават потребителски профили и не се задават бисквитки. Всички данни, събрани от WP статистика, се съхраняват напълно анонимно на този уеб сървър. Следователно лична идентификация на посетител не е възможна дори и по-късно.

Използване на уеб шрифтове на Google
На този уебсайт се използват външни шрифтове, използвани от Google. Google Fonts е услуга, предоставена от Google Inc. (‘Google’). Тези уеб шрифтове са интегрират чрез сървърно обаждане, обикновено сървър на Google в САЩ. По този начин на сървъра се съобщава, кой от нашите уебсайтове сте посетили. IP адресът на браузъра на крайното устройство на посетителя на този уебсайт също се запазва от Google. За повече информация вижте политиките за поверителност на Google, които са достъпни тук: www.google.com/fonts#AboutPlace:about, www.google.com/policies/privacy/


YouTube

Нашият уебсайт използва плъгини на управлявания от Google сайт YouTube. Оператор на сайта е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. При посещение на един от нашите сайтове, снабден с плъгина на YouTube, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. На сървъра на YouTube се съобщава кои от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, Вие разрешавате на YouTube да свързва Вашето поведение при сърфиране директно с личния Ви профил. Вие можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube. Допълнителна информация за обработката на потребителски данни може да се намери в декларацията за защита на личните данни на YouTube на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy